Ankomst Oslo

5/8 anlände vi till Oslo och zussies ledighet var slut. 7/8 en badtur ut i Oslofjorden och den 8/8 seglade jag ensam från Oslo …