Kalmar stadsfest 8-10 aug

Seglade till Kalmar på fredagen för att lyssna på alla artister och njuta
av övriga festligheter. Seglade hem på måndagen via Borgholm och
tillbaka till hemmahamnen tisdag morgon.