Segling med var. väder

Årets första segling

Segling längs ostkusten under tiden 21 juni till 14 juli. Först värmebölja med 27 – 28 grader sedan omslag till kallare väder, typ svensk sommar.

Kuling med regn i två dagar så jag fick söka skydd på Harstena, ovanligt med sånt väder på sommaren.