Sjösättning 2020

Idag kom Susanna i vattnet ca 09.30. Truck med öppningsbar spridare(masten redan på)
och med breda band bars hon från uppställningsplatsen rakt ner i plurret.