Skags udde

Efter att passerat Stockholms skärgård och seglat utmed Jungfrukusten
och seglat runt på Höga kusten vände jag hemåt igen vid skags udde. Försökte
komma in i Skeppsmalen men det var för grunt för att komma längst in.

Den 29/7 var jag tillbaka  i hemma hamnen igen.