Vinterförvaring på land

Den 21/10 så kom ställning och presseningar på och den 28/10

konserverades motorn inför vintervilan …