Volvo Penta

Motorn måste få sin service

Oljebyte, oljefilter och bränslefilter byter jag på hösten varje år.
Spolar motorn med färskvatten och fyller på med glykol på slutet
Kollar oljan i S-drevet men byter olja bara vartannat år.